Living in Thailand เที่ยวไทย English - US
  แพร่  
Living in Thailand - หน้าแรก Living Travel

เที่ยวไทย ไปทุกที่        
กระบี่ ตรัง สตูล สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ขุมพร ประจวบคีรีขันธ์
ราชบุรี สุพรรณ์บุรี กาญจนบุรี กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก
สุโขทัย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย
พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เลย สุรินทร์
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ตราด บึงกาฬ นครพนม
ชัยภูมิ มุกดาหาร        
ที่เที่ยว    
เที่ยว - แพร่ เที่ยว - แพร่  

คุ้มวงศ์บุรี หรือ บ้านวงศ์บุรี ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนคำลือ (ถนนหลังจวนผู้ว่า สี่แยกพระนอนเหนือ ใกล้กับวัดพงษ์สุนันท์) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นคุ้มของเจ้าพรหม วงศ์พระถาง หรือ หลวงพงษ์พิบูลย์ ผู้สืบเชื้อสายมาจากอดีตเจ้าหลวงนครแพร่ และเจ้าสุนันทา วงศ์บุรี (บุตรีบุญธรรมในแม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา) ได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2536 ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

วิกิพีเดีย

 
เที่ยว - แพร่ เที่ยว - แพร่  

คุ้มวิไชยราชา หรือ บ้านวิชัยราชา เป็นคุ้มของพระวิไชยราชา (เจ้าหนานขัติ แสนศิริพันธุ์) พระวิไชยราชานครแพร่องค์สุดท้าย และอดีตเสนาคลังเมืองนครแพร่ บุตรในเจ้าแสนเสมอใจเครือญาติเจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 19 ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองเก่าแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วิกิพีเดีย

 
เที่ยว - แพร่ เที่ยว - แพร่ เที่ยว - แพร่
เที่ยว - แพร่

เที่ยว - แพร่

เที่ยว - แพร่

ผืนนี้มีผืนเดียวในโลก ทอให้พระพี่นาง

   
ที่กิน    
     
     
ที่พัก    
เที่ยว - แพร่ เที่ยว - แพร่

โรงแรมแพร่นครา

05.452.1321

อ.เมือง จ.แพร่

โรงแรม 4 ดาว ที่นอน 5 ดาว ค่าห้อง 3 ดาว

     
ขนส่งสาธารณะ      
       
       
     
     
All Rights Reserved  
admin@livinginthailand.com