Living in Thailand ที่ดิน ส.ป.ก.  
  ข่าวที่ดิน ส.ป.ก.  

     
     
ทายาทเกษตรกรที่ได้รับมรดกที่ดิน สปก. โปรดทราบ

ทายาทเกษตรกรที่ได้รับมรดกที่ดิน สปก. โปรดทราบ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ด้วยผลของระเบียบฯ ทายาทของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินซึ่งเสียชีวิตก่อนวันที่ 16 ก.ค. 64 จึงต้องดำเนินการยื่นคำขอรับการตกทอดทางมรดกในที่ดิน ส.ป.ก. ภายในวันที่ 15 ก.ค. 66  ซึ่งในระยะที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้สำนักงาน ส.ป.ก. ได้ทยอยทำหนังสือแจ้งและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ทายาทของเกษตรกรที่เสียชีวิตแล้วเข้ามายื่นคำขอรับมรดกสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. โดยสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ ส.ป.ก.จังหวัด ทั่วประเทศ ในวันเวลาราชการ หรือยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://servicecenter.alro.go.th/
“ตามระเบียบฯ ที่มีผลบังคับตั้งแต่ 16 ก.ค. 64 ใครก็ตามที่พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เป็นผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. และท่านเหล่านั้นเสียชีวิตลง ทายาทจะต้องยื่นคำขอรับมรดกสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก.ภายใน 1 ปี และขยายได้รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี ส่วนกรณีที่การเสียชีวิตนั้นเกิดก่อน 16 ก.ค. 64 ทายาทจะต้อง ยื่นคำขอภายใน 15 ก.ค. 66 หากพ้นระยะเวลาที่ดังกล่าว ส.ป.ก. จะประกาศเป็นที่ดินแปลงว่าง และจัดให้เกษตรกรหรือผู้ประสงค์จะทำเกษตรกรรมรายอื่นตามระเบียบฯ ต่อไป” น.ส.ไตรศุลี กล่าว
 
.น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า  ตามรายงานของสำนักงาน ส.ป.ก. ระบุว่า ตลอดระยะเวลา 48 ปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้จัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรประมาณ 2.9 ล้านราย พื้นที่รวมประมาณ 36 ล้านไร่  ซึ่งตั้งแต่ระเบียบฯ ปี 64 มีผลบังคับ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับการจัดที่ดินกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง พบว่า มีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินเสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น 205,930 ราย และมีผู้ยื่นคำขอจัดที่ดินแทนที่ตามระเบียบฯ แล้ว จำนวน 18,542 ราย เนื้อที่รวม 349,561 ไร่.

จากข่าว ฐานเศรษฐกิจ
เตือนทายาทเกษตรกรได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.ยื่นคำขอตามระเบียบใหม่ (msn.com)

     
คุณสมบัติผู้รับโอนที่ดิน ส.ป.ก. 4-01

คุณสมบัติผู้รับโอนที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เจ้าของเสียชีวิตใครมีสิทธิยื่นคำขอ

คุณสมบัติผู้รับโอนที่ดิน ส.ป.ก.4-01 มีดังนี้

การรับมรดกสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. สำหรับการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินซึ่งถึงแก่ความตาย
ผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับมรดกสิทธิฯ

  • เป็นทายาทโดยธรรม ได้แก่ คู่สมรส ผู้สืบสันดาน ของผู้ได้รับที่ดิน บิดามารดา ซึ่งถึงแก่ความตาย พี่น้องร่วมบิดามารดา
  • พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา
  • มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร

ช่องทางยื่นคำขอ

  • ส.ป.ก. จังหวัด ที่ที่ดินตั้งอยู่
  • ช่องทางออนไลน์ศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ ส.ป.ก.(https://servicecenter.alro.go.th)

เอกสารหลักฐานที่ใช้

  • บัตรประชาชนผู้ยื่นคำขอ
  • ทะเบียนบ้านผู้ยื่นคำขอ
  • ใบมรณบัตรผู้ได้รับที่ดินซึ่งถึงแก่ความตาย

1. สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อหรือ ส.ป.ก. 4-01 (ถ้ามี)
กรณีถือว่าทายาทสละสิทธิ ไม่ขอรับมรดกสิทธิฯ 
แสดงเจตนาสละสิทธิและลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่
หรือ ไม่ยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ได้รับที่ดิน ถึงแก่ความตาย.

* ที่มา:  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

news-2306231.gif คุณสมบัติผู้รับโอนที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เจ้าของเสียชีวิตใครมีสิทธิยื่นคำขอ (msn.com)
     

ปปช.เผย นายทุน - เจ้าหน้าที่ ร่วมกันโกง


ปปช. เผย นักการเมือง - ผู้มีอิทธิพล - นักธุรกิจ - เจ้าหน้าที่รัฐ ร่วมกันออกเอกสารสิทธิ์ปลอมทั่วประเทศ


 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) เปิดเผยเมื่อเดือน มิถุนายน 2561 - จากการตรวจสอบปัญหาที่ดินทำกินหรือที่ดิน สปก. ที่มีการร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก พบว่า มีการเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องจำนวนมาก มีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับนายทุน หรือผู้มีอิทธิพลในท้องที่ หรือนักการเมืองร่วมกันออกเอกสารสิทธิ์ปลอมทั่วประเทศ ภาคอีสานมากสุด 19 จังหวัด

ก็ไม่แปลกใจ เคยเสนอเรื่องราวเหล่านี้หลายครั้ง

การซื้อขายที่ดินในจังหวัดที่เป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจเมื่อ 8 ปีก่อน เริ่มจากการกว้านซื้อที่ดินโดยนายทุนใหญ่ ก้อไม่ใช่ใครที่ไหนคุ้นหน้าคุ้นตารู้ ๆ กันอยู่ บริษัทน้ำเมายักษ์สองค่าย และบริษัทอาหารยักษ์และรอง อสังหาฯ และนายทุนการกว้านซื้อก็ใช่ว่าจะเปิดเผยตนซื้อเอง แต่สั่งให้เครือข่ายที่รู้จักนักการเมืองท้องถิ่น หรือผู้มีอิทธิพลจัดให้

สมุนรับใช้กว้านซื้อที่ดินหรือหาที่ดินก้อไม่ใช่ใคร บางคนก็คุ้นหน้าคุ้นตา นักการเมือง ผู้มีอิทธิพล และข้าราชการ

ที่ดินที่กว้านซื้อมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฏหมาย รวมทั้งที่ดินที่ไม่เคยประกาศเป็นที่ดิน สปก. หรือที่ดินในเขตป่า

ก็เพราะว่า นักการเมือง ข้าราชการ และผู้มีอิทธิพลในท้องที่ "จัดให้ได้" จะเอากี่พันหรือหมื่นไร่

ที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะ อ.เชียงของ ใกล้บริเวณสพานมิตรภาพ 4 และที่ อ.แม่สาย เป็นที่ดินที่มีความต้องการสูง เรียกว่าสายป่านใครยาวสมุนใครมีคุณภาพก็กวาดที่ดินได้มาก ส่วนจะเป็นที่ดินแบบไหนค่อย "แก้กันทีหลัง" - "จัดให้ได้"

เช่นเดียวกับที่ดินในเขตท่องเที่ยว โดยเฉพาะภาคใต้ ถึงวันนี้เรื่องก็ยังไม่จบ ใครโกงที่ใคร ใครฮุบที่ใคร ใครอมไปทั้งเกาะ แก้ไปอีกชาตินึงก็คงไม่จบ ในช่วงรัฐบาลทหาร - คสช. เรื่องไม่จบแน่ หลาย ๆ คดีก็ดึงกันไว้หลังเลือกตั้ง ใครจะมาเป็นรัฐบาล

ตัวอย่าง นายธวัชชัย อนุกูล อดีตเจ้าหน้าที่ที่ดิน จ.พังงา ผู้ต้องหาออกเอกสารสิทธิที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติพันกว่าแปลง ตายในห้องขังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559 สาเหตุการตาย ขาดลมหายใจ (ผูกคอตาย ด้วยถุงเท้า)

ปี 2559 อยู่ในช่วงรัฐบาล คนช. นายธวัชชัย ผูกคอตายด้วยถุงเท้า ในห้องขังของ DSI ???

ก็เพียงแค่เตือนสำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศ ผู้ที่คิดจะกลับมาและผู้ที่อยู่ในเมืองไทยแล้วถ้ายังไม่รู้ กล้าซื้อที่ดินหรือ ???

เมื่อตอนมาใหม่ ๆ สิบกว่าปีก่อน ก็มีคนเสนอขายที่ดินมากมาย จะเอากี่ไร่ที่ไหน ภูเขาทั้งลูก หรือเกาะทั้งเกาะก็มีโฉนด จัดให้ได้

ดีที่นั่งคิดจนตกผลึก ... ไม่ซื้อดีกว่า

ไม่ว่าจะมีโฉนดแบบไหน ใครเป็นคนขาย ใครเป็นผู้ครอบครอง หรืออ้างว่ามีเส้นใหญ่แค่ไหน อเไรก็เกิดขึ้นได้

แล้วจะว่าไม่เตือน

 
     
 
     
     
     
All Rights Reserved  
adming@livinginthailand.com