แม่สาย - Mae Sai  
เชียงราย - Chiang Rai    

     
อำเภอแม่สาย เป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทย มีเส้นพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่า มีด่านข้ามพรมแดนสองแห่ง เรียก สะพานมิตรภาพ 1 และ 2 สะพานมิตรภาพ 2 ใช้เป็นด่านข้ามพรมแดน สำหรับการขนส่งสินค้า สะพานมิตรภาพ 1 เป็นด่านข้ามพรมแดนไป เมืองท่าขี้เหล็ก ของประเทศพม่า ทางประเทศจีนได้มีการสร้างทางหลวงเชื่อมผ่าน เชียงรุ้ง และเชียงตุง ตลอดไปถึง เมืองคุนหมิง ประเทศจีน

นอกจากข้ามไปฝั่ง ท่าขี้เหล็ก เพื่อซื้อสินค้าปลอดภาษี สินค้าเรียนแบบหรือสินค้าปลอมแล้ว อำเภอแม่สายก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งรอนักท่องเที่ยวชมความงามหลายแห่ง

สิ่งควรรู้, DVD, VCD ลามกอนาจารเป็นสิ่งผิดกฏหมายในประเทศไทย ซื้อสินค้าเรียนแบบหรือสินค้าปลอม ควรตรวจสอบกฏหมายของประเทศที่คุณจะนำไป เช่นประเทศ ฝรั่งเศส และอิตาลี่ เงินไทยเป็นเงินที่ยอมรับและใช้กันใน ท่าขี้เหล็ก

ไทย - พม่าเปิดให้บริการวีซ่าที่ด่านพรมแดน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 2556 ผู้ถือพาสปอร์ตพร้อมวีซ่าสามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้สะดวกขึ้น สำหรับผู้ที่ไม่มี พาสปอร์ตให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอใบอนุญาตข้ามแดนตามปกต

ผลจากการเปิดประเทศของพม่าทำให้การค้าและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางการพม่าและไทยจึงได้ ร่วมมือกันเปิดให้มีบริการวีซ่าผ่านแดนเพื่อความสะดวกของประชาชนทั้งสองประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็ได้รับความสะดวกด้วย และในอนาคตอันใกล้ก็จะเปิดให้มีบริการวีซ่าออนอไรเวัล (visa on arrival) ที่ด่านพรมแดน ด้วย แต่ในปัจจุบันการขอวีซ่าเข้าประเทศ (ทั้งสองประเทศ) ยังต้องไปขอที่สถานกงสุล (อยู่เกินอายุวีซ่ากำหนด เสียค่าปรับวันละ 3 ดอลลาร์สหรัฐ)

การยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอใบข้ามแดนยังเป็นตามปกติ ยื่นได้ที่ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ซึ่งอยู่ห่างจาก ด่านผ่านแดนลงมาทางใต้ประมาณ 2 ก.ม. ค่าธรรมเนียม 30 บาท และเสียค่าฝ่านฝั่งประเทศพม่าอีก 10 บา

Mae Sai is the city of northernmost of Thailand with its border crossing to Myanmar. Mae Sai also the gateway to Chiang Rung, Chiang Tung and all the way to southern China.

Beside of a border town for crossing to Myanmar for buying duty free merchandise, pirate or counterfeited merchandise Mae Sai also has many tourist destination that await to be discover

by the way, pornographic DVD, VCD and any other form are prohibit by law in Thailand, buying counterfeited merchandise should check with your country regarding the law on counterfeit, France and Italy impost stiff fine. Thai currency is majority acceptance in Tachilek

Myanmar - Thai opened crossing borders for more convenience

As the trade and travel between the two countries increases over the past years Myanmar and Thai has agreed to opened the crossing borders for convenience of crossing the border

Starting August 28, 2013 Myanmar will opened 6 borders to enter the country,

  • 3 provinces to accommodate travel by airlines Yangon, Mandalay and Naypyidaw,
  • 2 crossing Thai borders Myawaddy - Mae Sod, Tak and Tachilek - Mae Sai, Chiang Rai
  • 1 at Koh Song (Ranong port) Ranong

Passport holder can enter or exit any border

Myanmar passport holder can also enter or exit any border

Currently, visa will be issued at the embassy (Overstay visa in Myanmar will be fine US$3 / day)

In the near future the visa on arrival may be issued at the crossing border or at the port of entry

Mae Sai map