January 31, 2022
Living in Thailand

Living in Thailand

Englush - US
 

วัดพระธาตุภูเข้า

  

พระธาตุภูเข้าตั้งอยู่บนดอยบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ มีจุดชมวิวสองแห่ง จุดชมวิวบนดอยมองเห็นสามเหลี่ยมทองคำชัดเจน จุดชมวิวที่สองอยู่บริเวณลานวัด (ขึ้นจากขั้นบันไดระดับพื้นดิน หรือทางเข้าวัด) มองเห็นเขตเศรษฐกิจพิเศษฝั่ง สปป.ลาว

วัดพระธาตุภูเข้า เป็นวัดเก่ากว่าพันปี (ตำนานสิงหนวัติ) สถาปัตยกรรมของวัดผสมผสานระหว่าง ขอมในอดีตและภาคเหนือตอนล่าง

ทางขึ้นองค์พระธาตุมีสามระดับ บันไดจากพื้นดินถึงบริเวณลานวัด จากลานวัดขึ้นถึงองค์พระธาตุอีกสองระดับ รวมบันไดทางขึ้นทั้งสิ้นกว่า 300 ขั้น

หรือขับรถขึ้นไปบนดอย บริเวณจุดชมวิวมีลานจอดรถ จากนั้นก็เดินเข้าบริเวณองค์พระธาตุ

 

ประวัติวัดพระธาตุภูเข้า (หรือ ปูเข้า)

 

เมื่ออณาจักรโยนกนครไชยบุรีศรีช้างแสนล่มสลาย ในราวปี พ.ศ.๑๐๐๓ ชาวบ้านที่เหลืออยู่ภายรอบนอกแห่งนคร จึงพากันสร้างเมืองใหม่ชื่อเวียงปรึกษา และได้ย้ายมายังริมแม่น้ำโขง ที่ตั้งเมืองเชียงแสนปัจจุบัน

ในราวปี พ.ศ.๑๑๘๒ ลวะจังกราชเทพบุตรได้รับอภิเษกให้ปกครองเมือง เหรัญนครเงินยางไชยบุรีเชียงแสนครึ่งหนึ่ง ๖ ปีต่อมา เหล่าท้าวพระยาเสนาอำมาตย์ราชบัณฑิตทั้งหลาย ก็พากันสถาปนาพระองค์ให้เป็นใหญ่ครองทั้งเมือง และทรงพระนามใหม่ว่า ลวะจังกราชเอกกษัตริย์ เป็นกษัตริย์องค์แรกตั้งแต่นั้นมา

จากนั้นพระองค์มีพระราชบุตร ๓ พระองค์ องค์แรกนามลาวกอ (ก่อ) องค์ที่ ๒ นามลาวเกือ (เกื้อ) องค์ที่ ๓ นามลาวเกลา (เก้า) ในเวลาที่พระโอรสทั้งสามยังทรงพระเยาว์อยู่ ขณะนั้นมีปูตัวใหญ่เท่ายุ้งข้าว มีลูก ๒ ตัว เวลากลางคืนมันพาลูกออกเที่ยวหากิน กัดข้าวกล้าในนาเสียหาย ใช้ก้ามคีบช้างคีบโคกระบือตายวายวอด จนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก พระมหากษัตริย์ผู้เป็นบิดาทรงรับสั่งให้พระโอรสทั้ง ๓ ไปกำจัดปูสามแม่ลูก กุมารทั้งสามก็พากันไปตามลำน้ำตามรอยปูขึ้นไประหว่างเขาแห่งหนึ่ง เห็นปูอยู่ในถ้ำ ผู้พี่ทั้งสองพระองค์จึงช่วยกันขุด ให้น้องสุดท้องเอาสวิงไปดักรออยู่ใต้ถ้ำ จนกระทั่งพลบค่ำก็ยังขุดไม่สำเร็จเพราะรูหินนั้นแข็งมาก จีงเอาหินก้อนใหญ่ปิดทับไว้แล้วชวนกันกลับวัง โดยมิได้เรียกองค์น้องกลับด้วย ส่วนลาวเกลาผู้น้องรออยู่เป็นเวลานานเกิดความสงสัยจึงขึ้นไปดูไม่เห็นพี่ทั้งสอง มีแต่ก้อนหินทับรูอยู่ จึงกลับมาเล่าเหตุการทั้งหมดให้พระบิดาทราบ พระองค์ตำหนิและสั่งสอนโอรสผู้พี่ทั่งสอง มีประการต่างๆ

ต่อมาลาวเกลาได้เรียกรี้พลโยธาอาวุธครบมือขึ้นไปขุดรูลึกลงไปราว ๓๐๐ ศอก ก็ถึงที่อยู่ของปู ลูกปูตัวหนึ่งวิ่งออกมาและถูกฆ่าตายและถอนเอาก้ามไปำกลอง ส่วนแม่และลูกอีกตัวกระดองแข็งมากฟันแทงไม่เข้าได้ออกมาไล่ฆ่าไพร่พลจนล้มตายแล้วหนีเข้าถ้ำลึกลับไปถึงริมแม่น้ำโขง ส่วนที่เหลือก็พยายามติดตามไล่ล่าแต่ก็ไม่สามารถฆ่าปูสองแม่ลูกคู่นี้ได้ จึงพากันกลับ ในการนี้จึงไม่สำเร็จ

กาลต่อมาพระเจ้าลวะจังกราชทรงรับสั่งให้ลาวกอไปอยู่เมืองม้าเชียงของ (บางที่ว่าไปอยู่บ้านถ้ำ) องค์รองลาวเกือให้ไปอยู่เมืองยอง (บางที่ว่าไปอยู่เมืองซาลาวผาพวง) ส่วนลาวเกลาองค์เล็กให้ไปอยู่เวียงเหรัญนครเงินยางเชียงแสน เพื่อเป็นรัชทายาทสืบทอดราชบัลลังค์ต่อไป ครั้งเมื่อลวะจังกราชาชกษัตริย์ทรงสวรรคต ลาวเกลาได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัลลังค์ ในราวปี พ.ศ.๑๓๐๒ และเมื่อทรงครองราชสมบัติแล้วพระองค์เป็นผู้มีเจตนาศรัทธา เลื่อมใส ในบวรพุทธศาสนา จึงได้มาสร้างพระสถูปเจดี ณ จอมดอยที่ปูเข้านี้ แล้วพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าที่นี้ต่อไปจักได้ชื่อว่า ดอยภูเข้า ว่าตั้งนั้น ด้วยเหตุนี้พระเจ้าลาวเก้าแก้วจึงได้มาสร้างมหาเจดีย์ ณ ที่แห่งนี้ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว พระองค์ทรงำทำบุญให้ทาน ฉลองพระธาตุเจดีย์เป็นการใหญ่ ชนทั้งหลายจึงขนานนามสถานที่แห่งนี้ว่า พระธาตุเจ้าดอยภูเข้านั่นแล พระเจ้าลาวเก้าแก้วมาเมืองเสวยราชได้ ๑๒ ปี อายุ ๑๘ พรรษา ในราวปี พ.ศ. ๑๓๑๕ ก็เสด็จสวรรตค

 

จากพงศาวดารเงินยางเชียงแสน

ตำนานสิงหนวัติ

เรื่องราวจากฝาพนังวัดพระธาตุภูเข้า บ้านสบรวก สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน

     
วัดพระธาตุภูเข้า พระธาตุภูเข้า วัดพระธาตุภูเข้า
ทางเข้าวัดพระธาตุภูเข้า (บนดอยจุดชมวิว) ทางเข้าพระธาตุภูเข้า ทางเข้าวัดจากถนนบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ(ทล.1290)
ประวัติพระธาตุภูเข้า (ตำนานสิงหนวัติ) แผนที่สามเหลี่ยมทองคำ
ปะวัติพระธาตุภูเข้า จากตำนานสิงหนวัติ ที่ฝาผนังวัดพระธาตุภูเข้า แผนที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ
     
     
เวียงหนองล่ม เวียงหนองล่ม วัดธาตุเขียว
เวียงหนองหล่ม ตำนานเล่าขานเกาะแม่ม่าย เวียงปรีกษา เมืองหลังการล่มสลายของเวียงโยนก
วัดสังฆาแก้วดอนทัน อ.เชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา
เมืองโบราณ เชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา วัดเก่ากว่า 2,000 ปี
วัดพระธาตุภูเข้า    
วัดพระธาตุภูเข้า วัดเก่ากว่า 1,500 ปี    
     
     
     
     
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com