Living in Thailand

สามเหลี่ยมทองคำ

Englush - US
    ปรับปรุง 31 ต.ค.2563ที่มาของบริเวณนี้ ที่เรียกว่า "สามเหลี่ยมทองคำ"

ที่มาของบริเวณนี้ ที่เรียกว่า "สามเหลี่ยมทองคำ"

บริเวณนี้เคยเป็นจุดนัดหมาย หรือ นัดพบ เพื่อการค้าขาย และแลกเปลี่ยนสินค้าของประเทศในลุ่มน้ำแห่งนี้ (จีน พม่า ไทย ลาว)  คล้ายๆ กับ "ตลาดนัด" ในปัจจุบัน เหตุเพราะการคมนาคมทางน้ำสดวกต่อการเดินทางทั้งสี่ประเทศ

นอกจากการแลกเปลี่ยนสินค้า เช่น ข้าว ปลา อาหาร แลกกับ เสื้อผ้า ของใช้ เป็นต้น ถ้าไม่มีสินค้ามาแลกก็ใช้วิธีซื้อสินค้า

สมัยก่อนเงินตรายังไม่เป็นที่นิยม จึงมีการใช้ เงิน หรือ ทองคำ ในการซื้อขาย
ประกอบกับการค้าขายที่รุ่งเรืองทำให้บริเวณนี้เสมือนแผ่นดินทอง

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการเรียกบริเวณนี้ว่า "สามเหลี่ยมทองคำ"

ในครั้งที่มีการค้าฝิ่นบริเวณนี้ก็เป็นจุดพบปะ รวมทั้งการค้ายาเสพติดที่มีขึ้นในภายหลัง ชื่อ สามเหลี่ยมท่องคำ จึงปรากฏไปในทางลบ กลายเป็นว่า ชื่อสามเหลี่ยมทองคำมาจากการค้ายาเสพติด

ปัจจุบันมีการเปิดบ่อนกาสิโน พาราไดซ์ หรือ (และ) วิน วิน ทางฝั่ง เมียนมา (พม่า)ซึ่งอยู่ฝั่งซ้าย สามารถมองเห็นได้จากฝั่งไทย ทราบว่าเจ้าของบ่อนเป็นคนไทย

บริเวณฝั่งขวาเป็นบ่อนกาสิโน คิงโรมัน อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ ส.ป.ป. ลาว (สาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาว) ซึ่งมีบริษัทจีนเป็นเจ้าของ  ทำสัญญาเช่าที่ดินจากรัฐบาลลาวรวมกว่า 9,000 ไร่ เป็นเวลา 99 ปี

เมื่อบริเวณนี้แล้วเสร็จ จะเป็นเมื่องเมืองหนึ่ง มีสนามบินระหว่างประเทศ มีร้านค้า ช๊อปปิ่ง คอนโด และโรงแรม เรียกว่าเบ็ดเสร็จครบวงจร

จากเดิมชาวจีนที่เดินทางมาคิงโรมัน ต้องนั่งเครื่องไปลงที่สนามบินเชียงราย แล้วนั่งรถมาที่สามเหลี่ยมทองคำ ทำหนังสือผ่านแดนฝั่งไทยก่อนลงเรือข้ามไปฝั่งลาว

จากเริ่มแรกนักท่องเที่ยวพักโรงแรมในเมืองเชียงราย หรือบ้างก็พักบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ หรือในอำเภอเชียงแสน หลังจากอาคารที่พักฝั่งลาวแล้วเสร็จ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาบริเวณนี้ก็ไปพักกันที่ฝั่งลาว   และเมื่อสนามบินที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จ เครื่องบินก็จะไปลงที่นั่น ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป. ลาว  มีความสดวกยิ่งขึ้น

เหนือจากสามเหลี่ยมทองคำขึ้นไปทางฝั่งขวา คือเขตปกครองพิเศษ มณฑลยูนาน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จีนได้สร้างทางหลวง R3A ผ่านเข้า สปป. ลาวถึงนครหลวงเวียงจัน อีกเส้นทางหนึ่ง คือ R3B สร้างเข้าประเทศ เมียนมา เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน  

นอกจากการเดินทางทางรถและทางเรือสดวกขึ้น เส้นทางรถไฟจากอำภอเด่นชัย จ.แพร่ มาเชียงราย ก็กำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการก่อสร้าง คาดว่าใช้เวลาอีก 3-4 ปีกว่าจะได้เห็นรถไฟถึง อ.เชียงแสน  


     
แผนที่สามเหลี่ยมทองคำ พระเจ้าล้านตื้อ วัดพระธาตุภูเข้า
แผนที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ พระล้านตื้อ (แปลว่า พระองค์ใหญ่มาก) วัดพระธาตุภูเข้า (วัดเก่า ประมาณ 1,000 - 1,500 ปี)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว ประวัติพระธาตุภูเข้า (ตำนานสิงหนวัติ)
ตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว ปะวัติพระธาตุภูเข้า จากตำนานสิงหนวัติ ที่ฝาผนังวัดพระธาตุภูเข้า
เขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป.ลาว
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป.ลาว  
     
     
     
     
     
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com