เวียงป่าเป้า - Wiang Papao  
เชียงราย - Chiang Rai    

     
wiangpapao wiangpapao maejedee
โรงปั้นดินเผา ร้านค้า บ่อน้ำร้อน แม่ขจาน
Wiang Kalongwinag kalongWiang Kalong  
เวียงกาหลง