ภูชี้ฟ้า - Phu Chi Fah  
     

     

ภูชี้ฟ้า

ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดอยู่ระหว่างเดือน พฤษจิกายน - กุมภาพันธ์ เมื่ออุณหภูมิต่ำอยู่ที่ระดับ 3 - 10 เซลเซียส (37 - 50 ฟาเรนไฮต์) ชมความสวยงามเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น ทะลเหมอก และ ดอกไม้สวยงามจากธรรมชาติทั่วไป

ดอยผาตั้ง

ช่วงเดือน พฤษจิกายน - มกราคม เป็นช่วงที่ดอกไม้เมือง หนาวออกดอกสวยงาม เช่น ดอกทิวลิปและลิลี่ ที่สวนพฤษชาติของโครงการเกษตรพื้นที่สูงของรัฐฯ

ดอยผาตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงแก่น อยู่ห่างจาก ภูชี้ฟ้า ประมาณ 30 กิโลเมตร

ในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม - มิถุนายน ก็ไม่เลวนัก แม้ว่าอุณหภูมิในเมืองจะร้อนอบอ้าว แต่บนยอดเขามี อากาศที่ไม่ร้อนนัก ชมวิวทิวทัศน์สาธารณรัฐประชาธิปไต ประชาชนลาวที่อยู่เบื่องล่างชัดเจน

ในช่วงเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม เป็นช่วงฤดูฝน การเดินทางอาจจะไม่สดวก เหตุจากภาวะฝนตกหนัก ดินถล่ม ถนนปิดกั้น

โรงแรมและเกสต์เฮาส์ ส่วนมากจะอยู่ในเมืองข้างล่าง บนเขาหรือในเขตอุทยานมีไม่เพียงพอตอความต้องการ ในช่วงฤดูหนาว ควรสำรองล่วงหน้า

ภูชี้ฟ้าอยู่ระหว่างเขตอำเภอเทิงและอำเภอเวียงแก่น ดอยผาตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงแก่น ห่างจากภูชี้ฟ้า ไป ทางเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร

ภูชี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,600 เมตร

การเดินทาง ขึ้นรถเมล์เขียวของบริษัทรถเมล์เขียว หรือขึ้นรถเมล์สายสีชมพู (หรือแดง) ไปลงที่ตำบลตับเต่า อ.เทิง นอนพักค้างคืน เช่ารถแวน หรือรถกระบะเดินทางขึ้นภูตอนเช้า

หรือเช่ารถพร้อมคนขับจากในเมืองเชียงราย ..... ระยะเวลาเดินทางถึงตำบลตับเต่า 1.5 ช.ม.

Phu Chi Fah

The best time at Phu Chi Fah is November – February where the low temperature ranging between 3 – 10 Celsius (37 – 50 F) breathtaking view of sunrise, the sea of fog and beautiful wild flowers everywhere

Doi Pha Tang

The most rewarding time is ์นอำทิำพ – January where the beautiful winter flowers such as Tulip and Lilly bloom at botanic garden of government project for high elevation located on the hill called Doi Pha Tang in Wiang Kaen District, approximately 30 kilometers from Phu Chi Fa.

From March – June would be the second choice, although the temperature in the city might be a bit hot but much cooler temperature upon the hill, clearer views of Laos People's Democratic Republic below

From July till early October is rainy season, the trip to Phu Chi Fah may be dampen by mudslide and road closure.

Most hotels, motels and guesthouses are located in the city, only handful of motel and guesthouse located near by the park, camping area in the park is limited, advance reservation for your accommodation recommended in winter months.

Phu Chi Fah located between Wiang Kaen district and Thoeng district, Doi Pha Tang locaated in Wiang Kaen district, approximately 30 kilometers north of Phu Chi Fah

From Muang district take “Green Bus” to Thoeng district or Tambon Tab Tao stay overnight, or hire a car, a truck or a van go up Phu Chi Fah and stay there overnight.

Or rent a car or van with driver in Chiang Rai district, the trip from Chiang Rai Tab Tao is 1 1/2 hours

Phu Chi Fah
Phu Chi Fah