โรงพยาบาล - Hospital  
     

     
Hospital map

1 Night Bazaar - ไนท์บาซาร์

2 Bus station 1 - สถานีขนส่ง 1

โรงพยาบาลโอเวอร์บรูค 05.371.9167 Over Brooke Hospital

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ สายด่วน 1669 Chiang Rai Hospital emergency 1669

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 05.371.7499 Kasemrat Sriburin Hospital