เชียงของ - Chiang Khong  
เชียงราย - Chiang Rai    

     
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอยู่ใกล้ท่าเรือ

มีรถทัวร์วิ่งตรงจาก กรุงเทพฯ - เชียงของ ตรวจสอบตาราง เวลาได้ที่เว็บไซท์

เดินทางจากเมืองเชียงราย ไปที่สถานีขนส่ง 1 หรือไปรถ เมล์เขียวที่ สถานีขนส่ง 2 (ดูแผนที่)

www.siamfirst.co.th/ หรือ www.sombattour.com/

www.greenbusthailand.com (รถเมล์เขียว)


 

the immigration check point located near by the pier

there are direct buses service to and from Bangkok, check schedule at

www.siamfirst.co.th/ or www.sombattour.com/

from Chiang Rai Moung district go to bus terminal-1 or Green Bus (Rod Mae Kheo) www.greenbusthailand.com ) at terminal 2 (see map)


 

 
     
chiang khong map 4th Friendship bridge
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชื่อมระหว่าง ทางหลวงหมายเลข 1020 ที่ตำบลดอนมหาัวัน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับ ทางหลวง R3A ที่ห้วยทราย สปป. ลาว คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี 2555 ด้วยความร่วมมือระหว่าง ไทย จีน และลาว ฝ่ายไทยสร้างครึ่งหนึ่งของสะพาน ฝ่ายจีนสร้างอีกครึ่งหนึ่ง

ถนน R3A เป็นถนนที่จีนสร้าง จากนคร คุนหมิงลงมาทางใต้ เพื่อการค้าและ การท่องเที่ยวในภูมิภาคน

the 4th Friendship Bridge over Mekong River connect highway 1020 at Donmahawan in Chiang Khong district of Chiang Rai province and highway R3A in Huyxai, Laos to be finished 2012, it is the cooperation between Thai, China and Laos, while Thai build one halve of the bridge China build the other halve

the R3A highway built by Chinese from Kunming province down south for trade and tourism in these region